กรอกชื่อผู้ใช้

กรอกรหัสผ่าน

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญ…

15-03-2562 Hits:307 การฝึกอบรม admin-upe - avatar admin-upe

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด (แบบไม่พักค้างคืน) กำหนดการฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ผู้สนใจที่มีความสนใจและประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมส่งใบสมัครพร้อมหนังสือนำส่งไปยัง กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2562                           ...

อ่านต่อ...

ประวัติลูกเสือไทย

27-01-2562 Hits:436 การฝึกอบรม Joomla - avatar Joomla

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพระชนมายุได้ 13 พรรษา ได้เสด็จไปทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ทวีปยุโรป ระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่นั้น ได้ทรงทราบเรื่องการสู้รบเพื่อรักษาเมืองมาฟิคิง (Mafeking) ของ ลอร์ดเบเดน โพเอลล์ (Lord Baden Powell) ซึ่งได้ตั้งกองทหารเด็กเป็นหน่วยสอดแนมช่วยรบในการรบกับพวกบัวร์ (Boar) จนประสบผลสำเร็จ และได้ตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก ที่ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2450 เมื่อพระองค์เสด็จนิวัติสู่ประเทศไทย ก็ได้ทรงจัดตั้งกองเสือป่า (Wild Tiger Corps)...

อ่านต่อ...

แจ้งการปรับปรุงเว็บลูกเสือ กศจ.

02-01-2562 Hits:36830 การฝึกอบรม Joomla - avatar Joomla

ลูกเสือทดสอบเว็บลูกเสือ กศจ. ใหม่ ---- กำลังดำเนินการครับ Some quick tips for working in the Administrator To change the image on all the pages: Go to the Module Manager and click on Image Module. To edit...

อ่านต่อ...